Tạ Nguyễn Mai Chi

Sinh viên Bowling Green State University

BGSU không phải là một trường đại học quá lớn nhưng cũng vì thế mà từng sinh viên được trường chăm sóc chu đáo. Thầy cô luôn sẵn sàng giúp đỡ sinh viên trong học tập, tìm kiếm việc thực tập cũng như việc làm thêm. Trường có nhiều dịch vụ hỗ trợ sinh viên. Ví dụ như Career Center và Business Career Accelerator là 2 văn phòng giúp đỡ sinh viên về tất cả các vấn đề liên quan đến tìm việc làm thêm hay thực tập. Và sinh viên dịch vụ này hoàn toàn miễn phí. Thư viện của trường luôn có gia sư cho tất cả các môn. Sinh viên có thể đến hỏi bài vào giờ quy định hoặc đặt lịch kèm 1-1 

Tra cứu điểm