Nguyễn Hoàng Lan Phương

Sinh viên Bowling Green State University

Mình yêu mọi thứ của ngôi trường BGSU, đặc biệt là College of business vì mọi người ở đậy rất thân thiện, luôn sẵn sàng giúp đỡ sinh viên, đặc biệt là giáo viên. Thầy chủ nhiệm của College gần như quan tâm đến từng sinh viên. Trường tạo nhiều cơ hội cho sinh viên thêm hiểu biết hơn về ngành nghề đang theo đuổi, nâng cao kỹ năng lãnh đạo và tự tin. Chỉ sau một kỳ học ở BGSU, mình đã là Executive Board member của 2 tổ chức trong trường là Women in Business Leadership và Business district. Cũng nhờ sự hỗ trợ của các tổ chức trường về cách viết CV, kỹ năng phỏng vấn, tìm việc mà mình đã tìm được một công việc thực tập cho mùa hè năm nay. 

Tra cứu điểm