Lê Trung Hiếu

Cử nhân Computer science and Mathematics Truman State University

Kiều Bá nam

Sinh viên Indiana Tech University

Hà Ngọc Anh

Sinh viên thạc sỹ Missouri State University

Trần Diệp Anh

Học sinh Ladysmith Highschool

Tạ Nguyễn Mai Chi

Sinh viên Bowling Green State University

Vũ Đức Anh

Sinh viên năm thứ nhất University of Wisconsin

Nguyễn Hoàng Lan Phương

Sinh viên Bowling Green State University

Phạm Vân Anh

Thạc sỹ Educational Technology Missouri State University

Nguyễn Hà Đăng

TOEFL iBT 92 

Chu Trà My

TOEFL iBT 99

Tra cứu điểm