Trung Học Phổ Thông

Chương trình THPT tại Mỹ gồm hai hệ thống công lập và ngoài công lập giảng dạy từ lớp 9 đến lớp 12.

Trường ngoài công lập hay còn gọi là tư thục thường có chi phí cao hơn đồng nghĩa với cơ sở vật chất và chất lượng đào tạo tốt.

Trường công lập nhận được sự hỗ trợ lớn từ chính phủ, chi phí thấp hơn nhưng không đồng nghĩa với việc chất lượng đào tạo kém hơn.        

                                                                                                         

Trường trung học Mỹ phân theo mô hình giáo dục:

Trường dự bị đại học : trường chú trọng việc chuẩn bị kiến thức và kỹ năng cho học sinh có nền tảng vững chắc trước khi bước vào môi trường học tập khắc nghiệt ở bậc đại học.

Trường tôn giáo : những trường chú trọng về một tôn giáo hoặc tín ngưỡng nào đó. được trợ cấp bởi nhà thờ hoặc các tổ chức tôn giáo khác.

Ngoài ra còn có Trường quân sự, Trường căn bản, Trường cho học sinh cần giúp đỡ đặc biệt…

                                                      

Trường trung học Mỹ chia theo mô hình tổ chức:

Trường nội trú: Trường nội trú có phần lớn học sinh học tập và sinh hoạt ngay tại trường.

Trường bán trú : Trường bán trú chỉ phục vụ bữa ăn trưa chứ không có nơi ở tại trường.

Các học sinh học trường bán trú đến trường vào buổi sáng và trở về nhà sau giờ học hoặc sau giờ hoạt động thể thao tại trường.

Trường nam nữ:  những trường bao gồm cả học sinh nam và học sinh nữ.

Trường nam sinh: những trường chỉ nhận học sinh nam và có phần lớn giáo viên nam.

Trường nữ sinh : những trường chỉ nhận học sinh nữ và có phần lớn là giáo viên nữ.  

Tiếng Việt

Du học các cấp