Daegu International School

Loại trường: 
High school
Quốc gia: 
Hàn Quốc

Năm thành lập: 2010

Hệ đào tạo: K – G12

Vị trí : Dong-gu, Daegu, South Korea

                                                    

Điểm nổi bật:

• Giáo viên đều là người bản ngữ với 85% có bằng thạc sĩ hoặc tiến sĩ

• Trường cung cấp 13 khóa AP, giúp học sinh có thêm lựa chọn

• Chương trình tiếng Anh ESL

• Liên kết giữa thành phố Daegu và trường Lee Academy, bang Maine, Mỹ với chương trình giảng dạy theo nền giáo dục tốt nhất hiện nay ở Hoa Kỳ

• Học sinh tốt nghiệp trường DIS nhận đồng thời bằng của Lee Academy

• Được công nhận bởi WASC – The Western Association of schools and Colleges, chứng nhận cho chất lượng giáo dục, bằng tốt nghiệp trung học của trường được công nhận ở Mỹ.

• Trường quốc tế đầu tiên được Bộ giáo dục, Khoa học và Công nghệ Hàn Quốc công nhận