Concord University

Loại trường: 
University
Quốc gia: 
Hoa Kỳ
Bang: 
West Virginia

Năm thành lập: 1872

Vị trí: Athens, WV

Hệ đào tạo: Trường công hệ 4 năm, đào tạo bậc đại học, sau đại học

                                   

Xếp hạng:

• Top 3 trường có vị trí đẹp nhất trong bang West Virginia

• Top 258 trường có vị trí đẹp nhất nước Mỹ Điểm nổi bật:

• Khuôn viên trường 100 mẫu Anh ở Athens, 23 tòa nhà và các cơ sở khác.

• 80 chuyên ngành bậc đại học và 4 ngành phụ sau đai học.

Yêu cầu tuyển sinh: 

• Bảng điểm, học lực, điểm trung bình GPA từ 7.0 trở lên (hệ Việt Nam)

• TOEFL 60+ hoặc IELTS 6.0+ hoặc iTEP 3.5+

• SAT/ACT: SAT 950+ hoặc ACT 18+

Ngành thế mạnh: 

• Báo trí và truyền thông, marketing

• Giáo dục, ngôn ngữ Anh và Văn học

• Thương mại và kinh tế, khoa học thư viện, giáo dục thể chất, mỹ thuật

• Các ngành kinh tế, kinh doanh, quản trị kinh doanh

• Các ngành khoa học tự nhiên, toán(toán học và thống kê học, khoa học máy tính, vật lý học), sinh học, hóa sinh

• Các ngành nghệ thuật, khoa học xã hội, tâm lý học

Chương trình ngoại khóa:

Có hơn 70 tổ chức, câu lạc bộ sinh viên

Số lượng sinh viên (tổng, quốc tế): 2500 , tỷ lệ sinh viên quốc tế 5% bao gồm 37 quốc gia

Tỷ lệ sinh viên/giảng viên: 15:1

Chi phí ước tính mỗi năm: xấp xỉ 31.000 USD

Học bổng cho sinh viên quốc tế: lên tới 8.000 USD