SUCCESS STUDENTS

Dương Đình Vũ

Dương Đình Vũ, 18 tuổi, học bổng 50%, FPT

Phạm Minh Châu

Phạm Minh Châu, chuyên ngoại ngữ, trường University of Wisconsin Colleges

Nguyễn Châu Giang

Bạn Nguyễn Châu Giang, hiện đang học lớp 11 ở trường Kim Liên, tháng 08 này sẽ sang Mỹ học University of Wisconsin Colleges, học bổng 50%

 Lê Ngọc Khánh

 Lê Ngọc Khánh, hiện đang học lớp 11, trường Việt Đức, tháng 08 này sẽ sang Mỹ học tại University of Wisconsin Colleges, học bổng 50%

Vũ Đức Anh

Vũ Đức Anh, 17 tuổi, University of Wisconsin Colleges, học bổng 2000 USD/1 năm. Đã đi 2 năm, hiện là năm thứ 3.

Lê Anh Hiếu

Lê Anh Hiếu, sinh năm 2003, hiện đang học lớp 10(năm thứ 2) ở trường North Cedar Academy, học bổng 85%

Tạ Ngân Anh

Tạ Ngân Anh, học bổng Truman 70%, NGUYỄN SIÊU

Hoàng Tuấn Đạt

Hoàng Tuấn Đạt, sinh viên năm nhất Học viện Ngân Hàng, học bổng 50%

Đỗ Thanh Hà

Đỗ Thanh Hà, năm nay sẽ lên lớp 10 tại Lee academy, học bổng 100%

 

Đỗ Thành Nguyên

Học bổng 100% trường Truman State University

Nguyễn Tuệ Minh Châu

Nguyễn Tuệ Minh Châu, THPT Hà Nội Amsterdam, sẽ theo học tại Lee Academy, học bổng 75%

Đào Minh Đức

Học bổng 50%

Macduffie school