Private

Điểm đặc biệt của khóa học

Private là chương trình học tiếng Anh được thiết kế dành riêng cho mỗi cá nhân có nhu cầu học tiếng Anh độc lập. Với sự tương tác hiệu quả giữa một thầy - một trò sẽ mang lại sự tiến bộ nhanh chóng và hiệu quả cho học viên. Chương trình phù hợp với các học viên ở mọi trình độ Anh ngữ khác nhau.

Học viên được kiểm tra trình độ trước khi học và thiết kế chương trình học phù hợp với năng lực và mục đích học tập tiếng Anh riêng.

Theo dõi trình độ, khả năng Anh ngữ của học viên chặt chẽ để thay đổi giáo trình linh hoạt giúp học viên có sự tiến bộ nhanh chóng

Học viên được truyền cảm hứng và hướng dẫn phương pháp học tập tiếng Anh phù hợp, hiệu quả.

100% Giáo viên là người nước ngoài có chứng chỉ và kinh nghiệm và giảng dạy tiếng Anh cho người Việt Nam.

Trẻ nhận được gì sau khóa học

  • Nâng cao trình độ tiếng Anh nhanh chóng
  • Thay đổi tư duy, thói quen, phương pháp học tiếng Anh phù hợp
  • Sử dụng linh hoạt tiếng Anh vào trong công việc và cuộc sống

 

Cảm nhận của học viên