English world

Điểm đặc biệt của khóa học

          Chương trình học English World của Nam Anh education dành cho trẻ muốn học tiếng Anh như là một ngôn ngữ thứ 2 với các cấp độ khác nhau: starter, mover, flyer, pre-AC dành cho học sinh từ tiểu học đến hết trung học phổ thông. English World gồm nhiều lớp từ English World 1 đến English World 8, giúp người học hoàn thiện tất cả các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết trong việc học ngoại ngữ. Chương trình học hướng tới mục tiêu dài hạn như nâng cao trình độ tiếng học thuật và chuẩn bị cho giáo dục quốc tế. Các học viên sẽ được kiểm tra trình độ Tiếng Anh trước khi xếp lớp tại NAE.

Giáo trình được thiết kể sáng tạo để học viên được luyện tập cùng lúc tất cả các kỹ năng như: nghe, nói, đọc, viết và sử dụng đúng ngữ pháp ứng dụng trong nói và viết tiếng Anh.

Các kỹ năng của học viên được đánh giá lại sau mỗi bài học để đảm bảo sự khách quan và theo dõi sát quá trình tiến bộ của học viên.

Bộ giáo trình English Worl dành cho phạm vi tuổi rộng, nội dung là sự phát triển có hệ thống và logic suyên xuốt quá trình học.

100%  giáo viên là người nước ngoài và được NAE đào tạo chuyên biệt về bộ giáo trình English World và ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy.

Trẻ nhận được gì sau khóa học

  • Học viên vừa học vừa chơi nhưng vẫn tiếp thu tốt kiến thức Anh ngữ
  • Tạo được thói quen đọc sách cho trẻ nhỏ
  • Học viên phát triển toàn diện các kỹ năng Anh ngữ: nghe, nói, đọc, viết
  • Phát triển tư duy logic, tư duy phản biện và phương pháp học chủ động.
  • Là bước đệm vững chắc cho chương trình tiếng Anh học thuật.

Cảm nhận của học viên