Academic English

Điểm đặc biệt của khóa học

Academic English (tiếng Anh Học thuật) là khóa học của Nam Anh Education gồm 4 cấp độ: Academic English 1, Academic English 2,Academic English 3, Academic English 4 giúp cho học viên có được những kỹ năng cần thiết để có thể học tập trong môi trường giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh, có khả năng đọc, hiểu một khối lượng lớn các tài liệu học tập và phản biện bằng tiếng Anh trong môi trường học thuật. Tiếng Anh học thuật là công cụ để nghiên cứu tri thức bằng tiếng Anh, tư duy bằng tiếng Anh và sử dụng trong môi trường học tập và làm việc quốc tế. Đây cũng là nội dung cơ bản để thi các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế như: IELTS, TOEFL, SAT, ITEP,....

Chương trình học gồm những chủ đề học thuật trong nhiều lĩnh vực, chuyên ngành khác nhau nhằm nâng cao kĩ năng nghe, nói, đọc, viết tiếng Anh và cung cấp kiến thức khoa học phong phú cho học viên 

Phát triển khả năng tự học, chủ động nghiên cứu, tiếp thu kiến thức của học viên dưới sự hướng dẫn của giáo viên.

Kiểm tra nhanh các nội dung học liên tục để đánh giá năng lực của học viên để có phương pháp giảng dạy phù hợp

100% Giảng viên là người nước ngoài, có chứng chỉ và kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh Học thuật với kiến thức phong phú, trình độ hiểu biết sâu rộng.

Trẻ nhận được gì sau khóa học

  • Phát triển kĩ năng, từ vựng và kiến ​​thức cần thiết để học tập, làm việc trong môi trường quốc tế.
  • Chủ động tìm hiểu kiến thức, nghiên cứu khoa học bằng các tài liệu tiếng Anh một cách độc lập.
  • Chuẩn bị tốt cho các kỳ thi học thuật như TOEFL, IELTS, SAT …

Cảm nhận của học viên