Cuộc thi Hùng biện tiếng anh-giành Học bổng Du học Hè Mỹ trị giá $4000
Triển lãm Học bổng du học Mỹ Tháng 09 2017
Du học hè hướng nghiệp tại BGSU - 2017
Sự kiện
Tra cứu điểm